Chhath Geet Lyrics | Latest Lyrics Of Chhath Geet

Chhath Geet Lyrics | Latest Lyrics Of Chhath Geet. Chhath geet lyrics. Unnnn Je kerwa je farela ghawad se…….. Woh par suga medraaye……. Maarabo sugawa dhanukh se…. Suga gire murujhai….. Unnnn je sugani je rowelw biyog se…. Aadit hoi na sahaay… Uga hey suruj dev Bhaile bhinusarwa  aragh ke re berawa  pujan ke re berwa … Read more